Directiva de l’Escola

Organigrama

DIRECTOR ESPORTIU: Omar D. González

TRESORER: Carlos Alcalà

RELACIONS AMB LA FACV: Toni Folguerà

Organigrama esportiu

Omar D. González: Director Esportiu, responsable de planificació i entrenaments.

Carlos Alcalá: Entrenador i responsable de l’àrea logística esportiva.