Avituallaments

Lloc km tipus avituallament
Sant Antoni  

líquid

Cartuxos   líquid i sòlid
Aiguamolls   líquid
Coll de Baltasar   líquid i sòlid
Helicoptero   líquid