Avituallaments Pipa

Lloc km tipus avituallament
Sant Antoni 2.5

líquid

Cartuxos 5.5 líquid i sòlid
Aiguamolls 7 líquid
Coll de Baltasar 12 líquid i sòlid
Helicoptero 15 líquid

Avituallaments Mini Pipa

Lloc km tipus avituallament
Sant Antoni 2.5

líquid

Cartuxos 5.5 líquid i sòlid
Helicoptero 9 líquid